Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

Μελέτη ΙΝΣEΤΕ: H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Από τη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο: «H συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία», προκύπτει για άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του τουρισμού για την ελληνική οικονομία ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

 

Τα κύρια σημεία της μελέτης έχουν ως εξής:

 

– Ο τουρισμός το 2020 παρουσίασε μείωση εσόδων από το εξωτερικό κατά 77% ή -15.662.000.000 ευρώ (περιλαμβάνονται τα έξοδα μετάβασης και οι εισπράξεις από κρουαζιέρες) και σημείωσε μείωση της άμεσης συνεισφοράς στην οικονομία της χώρας που εκτιμάται σε -15.851.000.000 ευρώ (ή κατά -72,3%, από 21.926.000.000 ευρώ άμεσης συνεισφοράς στην οικονομία το 2019 σε 6.075.000.000 ευρώ το 2020), όταν η συνολική μείωση του ΑΕΠ το 2020 ήταν -17.924.000.000 ευρώ (ή κατά -9,8% από 183,3 δισ. το 2019 σε 165,3 δισ. το 2020).

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

– Παρά τη μείωση των εσόδων από τον εισερχόμενο τουρισμό κατά 77% έναντι 11,9% από τον εγχώριο τουρισμό, η τουριστική δραστηριότητα παρέμεινε κατά κύριο λόγο εξαγωγική με το 77% των εσόδων του τουρισμού να προέρχονται από τον εισερχόμενο τουρισμό (έναντι περισσότερο από 90% τις προηγούμενες χρονιές).

 

– Η οικονομική συνεισφορά του αντιστοιχεί στο 3,7% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 8,1% έως 9,7%.

 

– Από κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας, δημιουργείται επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δραστηριότητας.

 

– Ως αποτέλεσμα για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, δηλαδή ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με μεγάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία.

 

– Η οικονομία τριών νησιωτικών Περιφερειών (Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη) εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

 

– Ο τουρισμός το 2020 συνέβαλε άμεσα στην αιχμή (Q3) το 15,9% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 35% και 42,2%, ενώ αποτέλεσε και αποτελεί βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας.

 

– Επίσης, κάλυψε με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις το 22,1% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το 18,1% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

 

– Αν στις ταξιδιωτικές εισπράξεις συνυπολογισθούν και οι εισπράξεις από αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές από τον εισερχόμενο τουρισμό, τότε το σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων ισούται με το 20,6% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων πλην πλοίων και καυσίμων.

 

Δείτε ΕΔΩ τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media