Κυριακή 16 Μαϊου 2021

Μείωση 90% αφίξεων τουριστών και εισπράξεων το πρώτο δίμηνο του 2021

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 87,9% και διαμορφώθηκε στις 172.000 ταξιδιώτες, έναντι 1.417.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 85,1%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 85,6%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 76,1% και διαμορφώθηκε στις 27.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 72,1% και διαμορφώθηκε στις 5.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 90,8% και διαμορφώθηκε στις 9.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 98,3% και διαμορφώθηκε σε επίπεδο 1.000 ταξιδιωτών.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 97,3% και διαμορφώθηκε κάτω των 1.000 ταξιδιωτών.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν μείωση κατά 453 εκατ. ευρώ (-90,3%), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 49 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 85,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 27 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 92,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 22 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 80,8% και διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 87,6% και διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 94,0% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 99,1% και 98,6% αντιστοίχως και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κάτω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην πτώση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 87,9%, καθώς και στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,6%.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο του 2021 διαμορφώθηκε στις 76.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 87,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 92%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 85,5%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 82,9% και διαμορφώθηκε στις 8.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 73,1% και διαμορφώθηκε στις 2.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 87,7% και διαμορφώθηκε στις 4.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 98,8% και 96,8% αντιστοίχως και διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα των 1.000 ταξιδιωτών.

Το Φεβρουάριο του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 89,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 80% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 87,7% και διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 89,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 98,9% και 97,3%, αντιστοίχως και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κάτω του 1.000.000 ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post