Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Μείωση 80% σε τουρίστες και έσοδα το πρώτο τετράμηνο του 2021

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 79,7% και διαμορφώθηκε σε 378.000 ταξιδιώτες, έναντι 1.866.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 82,9% και αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 81%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά 62,9% και διαμορφώθηκε σε 50.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 64,2% σε 12.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 84% και διαμορφώθηκε σε 19.000 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ επίσης μειώθηκε κατά 95,9% σε 4.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 95,3% και διαμορφώθηκε σε 1.000 ταξιδιώτες.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 79,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 126.000.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 59,7% και διαμορφώθηκαν στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 71,9% και διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 88,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 96,3% και διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 94,9% και διαμορφώθηκαν σε επίπεδα κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον Απρίλιο του 2021, διαμορφώθηκε σε 107.000 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 185,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε σημαντικά από σχεδόν μηδενική τον Απρίλιο του 2020, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 34,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε σε 12.000 ταξιδιώτες και από τη Γαλλία σε 4.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία και τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 4.000 και 1.000 ταξιδιώτες, αντιστοίχως.

Επίσης η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία διαμορφώθηκε σε λιγότερους από 1.000 ταξιδιώτες.

Τον Απρίλιο του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 211% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 679,2% και διαμορφώθηκαν στα 8 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 865,6% στα 2 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 64,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 694,2% και διαμορφώθηκαν στο 1 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, παραμένοντας όμως σε επίπεδα κάτω του 1 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post