Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023

Μείωση 77% σε τουρίστες και έσοδα το πρώτο δεκάμηνο του 2020

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 76,1% και διαμορφώθηκε στα 7.102.000 ταξιδιώτες, έναντι 29.727.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 72,8%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 83,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 61,8% και διαμορφώθηκε στο 1.495.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 69,4% και διαμορφώθηκε στις 463.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 70% και διαμορφώθηκε στο 1.028.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 91% και διαμορφώθηκε στις 100.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 95,6% και διαμορφώθηκε στις 24.000 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά 77% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 4.036.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 64,4% και διαμορφώθηκαν στo 1.031.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 66,5% και διαμορφώθηκαν στα 361 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 71,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 714 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 93,5% και διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 96,9% και διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ.

 

 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2020, διαμορφώθηκε στις 955.000 ταξιδιώτες, μειωμένη κατά 65,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων μειώθηκε κατά 59,3%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών κατά 91,4%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 34,2% και διαμορφώθηκε στις 391.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 39,6% και διαμορφώθηκε στις 78.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 29,3% και διαμορφώθηκε στις 200.000 ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ παρουσίασε μείωση κατά 97,5% και διαμορφώθηκε στις 3.000 ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 98,4% και διαμορφώθηκε στους 1.000 ταξιδιώτες.

Τον Οκτώβριο του 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 64% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post