Δευτέρα 23 Μαϊου 2022

Μείωση 5% των αφίξεων στα περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια το 2019

Οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις στις 30/06/2019 για τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας (δηλαδή τα αεροδρόμια εκτός Αττικής) είναι λιγότερες κατά 1,2 εκατ. (-7%) από τις προγραμματισμένες θέσεις την αντίστοιχη χρονική στιγμή για τη σεζόν του 2018, ενώ ο αριθμός θέσεων που προγραμματίζεται για το 2019 (16,6 εκατ.) είναι 4,9% μικρότερος από τον αριθμό θέσεων (17,4 εκατ.) που εντέλει ήρθαν το 2018.

Αξίζει όμως να τονιστεί ότι η τελική μεταβολή των αεροπορικών αφίξεων θα προσδιοριστεί τόσο από το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος όσο και την πληρότητα των αεροπλάνων.

Σημαντικό ρόλο για την τελική έκβαση των αφίξεων για τη θερινή περίοδο του 2019 διαδραματίζουν και οι ακόλουθοι παράγοντες:

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

1. Oι οικονομίες της Ευρώπης το 2019 προβλέπεται να αναπτυχθούν με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με το 2018, αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις. Αυτό επιδρά αρνητικά και στη διάθεση των καταναλωτών να δαπανήσουν. Μεγαλύτερη ανάπτυξη αναμένεται να έχει η οικονομία των ΗΠΑ, με τις οποίες όμως δεν υπάρχει απευθείας σύνδεση με τα περιφερειακά αεροδρόμια.

2. Η μη ολοκλήρωση της συμφωνίας της ΕΕ με τη Βρετανία για τους όρους του BREXIT και η ανασφάλεια που δημιουργεί η προοπτική ενός no-deal BREXIT.

3. Το περυσινό ζεστό καλοκαίρι στην Ευρώπη που επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά στις χώρες αυτές είτε οδηγώντας σε «staycations» είτε σε αναβολή της λήψης της απόφασης για διακοπές στο εξωτερικό.

4. Η επάνοδος της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής στις αγορές ωθεί τους tour operators και τις αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τη δυναμικότητα προς τους προορισμούς αυτούς για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.

5. Ο περιορισμός της δυναμικότητας του κλάδου των αερομεταφορών, λόγω της καθήλωσης των Boeing 737-Max για λόγους ασφαλείας και των ανακατατάξεων στον παγκόσμιο αεροπορικό κλάδο τα τελευταία χρόνια λόγω χρεωκοπιών διαφόρων εταιρειών.

 

Τα παραπάνω αναφέρονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο: «Οι προοπτικές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα το 2019, βάσει της πορείας των οικονομιών των χωρών προέλευσης επισκεπτών και των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στο Instagram