Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

Μεγάλη ζήτηση για το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με 603 μαθητές να το έχουν διεκδικήσει ως πρώτη προτίμηση, το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατατάσσεται στα 30 πρώτα Τμήματα πανελληνίως με τις περισσότερες πρώτες επιλογές υποψηφίων!

Παράλληλα, συγκέντρωσε μεταξύ των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς τις περισσότερες πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων.

«Η συγκεκριμένη διάκριση αποκτά μεγαλύτερη αξία για εμάς, καθώς πρόκειται για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Τμήματος, ενώ ταυτόχρονα μας δεσμεύει να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είμαστε αντάξιοι των προσδοκιών των φοιτητών μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του Τμήματος, Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος.

Πηγή: www.tourism.unipi.gr