Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Νέα μεγάλη επένδυση 132 εκατ. στη Χαλκιδική

Από την Enterprise Greece, που είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, τέθηκε σε διαβούλευση η «Ανάπτυξη Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη Σιθωνία Χαλκιδικής με Ξενοδοχείο συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών και 53 Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (Deep Blue Project) της εταιρείας ΛΗΚΥΘΟΣ Α.Ε.».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου ανέρχεται σε 132.302.544 ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν 185 νέες θέσεις εργασίας.

Το έργο αφορά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος στη Σιθωνία της Χαλκιδικής με ξενοδοχείο συνολικής δυναμικότητας 400 κλινών και 53 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Η περιοχή υλοποίησης περιλαμβάνει τη χερσονησίδα «Πούντα» και χερσαίο τμήμα στη θέση «Κουτσουπιά – Κατσιβέλια» στο Δήμο Σιθωνίας, δηλαδή δύο τμήματα συνολικής έκτασης 472 στρεμμάτων (χάρτης).

Η συνολική δόμηση της εν λόγω τουριστικής μονάδας ανέρχεται σε 31.812,55 τ.μ.