Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Μεγάλη αύξηση σε τουρίστες και έσοδα το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,3% και διαμορφώθηκε στα 25.957.100, έναντι 23.535.300 τουριστών την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 5%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 25,1% και διαμορφώθηκε στα 3.646.500, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 2,9% και διαμορφώθηκε στο 1.327.200. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,5% και διαμορφώθηκε στα 2.612.100, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 15,5% και διαμορφώθηκε στις 448.700, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 19% και διαμορφώθηκε στις 850.600.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 14.205.300.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 2.513.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 9,3% και διαμορφώθηκαν στα 845 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Βρετανία επίσης μειώθηκαν κατά 6,8% και διαμορφώθηκαν στο 1.750.000.000 ευρώ, μείωση κατά 19,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 311 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 812 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του 2018 διαμορφώθηκε στα 4.868.900, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 (4.639.700 τουρίστες).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 5,7%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 20,3% και διαμορφώθηκε στις 740.000, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,6% και διαμορφώθηκε στις 218.000. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία επίσης μειώθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε στις 528.000, μείωση κατά 0,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 75.000, ενώ και αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 15,7% και διαμορφώθηκε στις 142.000.

Το Σεπτέμβριο του 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017, φθάνοντας τα 2.441.000.000 ευρώ, έναντι 2.434.000.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν στα 494 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 15,4% και διαμορφώθηκαν στα 113 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 17,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 301 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 4,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 16% και διαμορφώθηκαν στα 136 εκατ. ευρώ.

Share Post