Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 93,8% και διαμορφώθηκε σε 13.763.000 ταξιδιώτες, έναντι 7.102.000 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 103,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 62,8%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 92,9% και διαμορφώθηκε σε 2.883.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 146,8% σε 1.141.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 44,5% και διαμορφώθηκε στο 1.485.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 265,9% σε 365.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 286,4% και διαμορφώθηκε σε 94.000 ταξιδιώτες.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 142% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 10.196.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 100,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 2.244.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία εμφάνισαν άνοδο κατά 173,8% και διαμορφώθηκαν στα 997 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 91% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο 1.409.000.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 632,1% και διαμορφώθηκαν στα 588 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 624,5% και διαμορφώθηκαν στα 96 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση, τον Οκτώβριο του 2021, διαμορφώθηκε στα 2.144.000 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 124,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 121,9% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 221,6%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 71% και διαμορφώθηκε σε 669.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 73,4% σε 135.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 54,7% και διαμορφώθηκε σε 310.000 ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 2.131,4% σε 69.000 ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 2.020,9% και διαμορφώθηκε σε 28.000 ταξιδιώτες.

Τον Οκτώβριο του 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 159,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 91,3% και διαμορφώθηκαν στα 462 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 77,4% στα 90 εκατ. ευρώ.

Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 124,6% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2.355,1% και διαμορφώθηκαν στα 101 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Ρωσία παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 2.159,6% και διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post