Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Οι λεπτομέρειες του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – ΦΕΚ (Β’ 79/2024) η με α.π. 297/05.01.2024 κοινή υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος Τουρισμός για Όλους έτους 2024 του Υπουργείου Τουρισμού με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της Επικράτειας.

Δείτε την κοινή υπουργική απόφαση (δικαιούχοι προγράμματος, αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα – διαδικασία υποβολής, διαδικασία υποβολής αίτησης άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από τα ΚΕΠ, επιλογή δικαιούχων – κατάρτιση μητρώου δικαιούχων, πίστωση οικονομικής διευκόλυνσης – ενεργοποίηση άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας κ.ά.), ΕΔΩ.