Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

LE MONDE: Rooms Division Management Online Edition

Το πρόγραμμα Rooms Division Management Online Edition προσφέρει εξειδίκευση στην οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματική διαχείριση των τμημάτων μιας ξενοδοχειακής μονάδας (front-office, reservation department, housekeeping, concierge & guest services, maintenance department), εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την επαφή με διακεκριμένα στελέχη της ξενοδοχειακής αγοράς καθώς και τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και στελέχη του χώρου της φιλοξενίας και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σε απόφοιτους τουριστικών σχολών ή σχολών Οικονομίας & Διοίκησης που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους, εξασφαλίζοντας μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Έναρξη online μαθημάτων: Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022
Διάρκεια: Έξι εβδομάδες
Μαθήματα: Τρεις φορές την εβδομάδα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τρεις φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης με live streaming διδασκαλία από εισηγητές – επαγγελματίες της αγοράς.

Ενδεικτικές διδασκόμενες ενότητες:

Sales & Front Office | Πωλήσεις & υποδοχή
E-Sales | Ηλεκτρονικές πωλήσεις
Revenue Μanagement | Διαχείριση εσόδων
Housekeeping | Τμήμα ορόφων
Maintenance Department | Τμήμα συντήρησης
Guest Courtesy | Ποιοτική φιλοξενία
Complaints Handling | Διαχείριση παραπόνων

Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, ο εκπαιδευόμενος αποκτά μια συνδυαστική εικόνα των αντικειμένων – αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ένας Rooms Division Manager, εφαρμόζοντας στην πράξη τη διδασκόμενη θεωρία με πραγματικά παραδείγματα (case studies).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αποκτούν βεβαίωση παρακολούθησης από το πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης LE MONDE.

Πληροφορίες- εγγραφές: 210 4830500, info@lemonde.edu.gr

 

LE MONDE

Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξενοδοχειακών & Τουριστικών Σπουδών
Θεσσαλονίκης 45
18346, Μοσχάτο – Αθήνα
Τ.: 210 4830500 F.: 210 4839309
E-mail: info@lemonde.edu.gr

Website: www.lemonde.edu.gr
F: www.facebook.com/LE.MONDE.Institute