Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Κρατική αποζημίωση σε Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και Fraport λόγω κορονοϊού

 

Κατατέθηκε την Παρασκευή 11 Ιουνίου προς ψήφιση στη Βουλή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την οικονομική αποκατάσταση των παραχωρησιούχων, αφενός, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και αφετέρου των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου (Fraport Greece), λόγω των ληφθέντων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού το 2020.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η πρόβλεψη αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, καθίσταται απαραίτητη διότι πρόκειται για καίριες υποδομές της χώρας, των οποίων η εύρυθμη λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή διαβίωση στις περιοχές που εξυπηρετούν και επειδή οι συγκεκριμένες υποδομές υπέστησαν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και τους συνακόλουθους, αναγκαίους, περιορισμούς στις μετακινήσεις.

Ειδικότερα, στην περίπτωση των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων Αιγαίου, Κρήτης, ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οικονομική αποκατάσταση των παραχωρησιούχων υλοποιείται μέσω συμφωνίας, που συνάφθηκε, κατ’ εφαρμογή των από 14 Δεκεμβρίου 2015 Συμβάσεων Παραχώρησης, μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των παραχωρησιούχων εταιρειών και του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία – Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας.

Το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης συμφωνήθηκε να εξοφληθεί διά συμψηφισμού με πληρωτέες αμοιβές των παραχωρησιούχων προς το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην περίπτωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οικονομική αποκατάσταση του παραχωρησιούχου υλοποιείται μέσω της διαδικασίας των εγκρινόμενων κρατικών ενισχύσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 107 παρ. 2 περ. β της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και θα πραγματοποιηθεί συνδυαστικά, διά της άμεσης επιχορήγησης και διά συμψηφισμού με υποχρεώσεις καταβολής αμοιβής για τη χορήγηση προς αυτόν δικαιωμάτων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media