Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΚΕΠΕ: Kαταλυτική η σημασία του τουρισμού στην εθνική οικονομία

KEPE

Την καταλυτική σημασία του τουρισμού στην εθνική και τοπική οικονομία επιβεβαιώνει μελέτη («Εκτίμηση της κατανομής του εισοδήματος από τον εισερχόμενο τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό»), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Οι τουρίστες από το εξωτερικό φέρνουν στην Ελλάδα εισπράξεις που δεν προέρχονται μόνο από τη διαμονή και την εστίασή τους, καθώς αυτές διαμοιράζονται σε ένα πλήθος δραστηριοτήτων (μεταφορές, πολιτιστικές δραστηριότητες, αγορές σε τουριστικά και εμπορικά καταστήματα κ.ά.).

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος από τους τουρίστες από το εξωτερικό παραμένει στη χώρα. Το 2014 μόλις το 13,2% του συνολικού εισερχόμενου τουριστικού εισοδήματος (εκτός κρουαζιέρας) εκτιμάται ότι διέρρευσε στο εξωτερικό (1,92 δισ. ευρώ εκ των 14,5 δισ. ευρώ), ενώ το συγκεκριμένο ποσοστό στα καταλύματα ανήλθε στο 13,3% (978 εκατ. ευρώ εκ των 7,4 δισ. ευρώ), ενσωματώνοντας τις διαρροές λόγω αμοιβών σε απασχολούμενους μη κατοίκους Ελλάδας και των εισαγόμενων προϊόντων τεχνολογικού εξοπλισμού.

Συμπεριλαμβάνοντας και τις δαπάνες των τουριστών κρουαζιέρας, το συνολικό ποσοστό από τα έσοδα που διέρρευσε στο εξωτερικό εκτιμάται στο 12,9% (1,96 δισ. ευρώ εκ των 15,2 δισ. ευρώ).

Δείτε ορισμένα από τα πιο σημαντικά διαγράμματα της μελέτης

KEPE1KEPE2KEPE3 KEPE4KEPE5KEPE6

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη τη μελέτη

Share Post