Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Καμπάνια ενημέρωσης για τον αλιευτικό τουρισμό ξεκινά η Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Καμπάνια ενημέρωσης για τον αλιευτικό τουρισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα αναλάβει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Πάρνωνας Α.Ε. ΑΟΤΑ Πελοποννήσου», στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε χθες Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στην Τρίπολη, με το διευθύνοντα σύμβουλο του εν λόγω φορέα Μαρίνη Μπερέτσο.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης, θα ακολουθήσουν συνολικά 12 συναντήσεις με ιδιοκτήτες σκαφών, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ομάδα αλιευτικού τουρισμού, μιας εξαιρετικά σημαντικής μορφής εναλλακτικού τουρισμού.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

Σημείωση:

O αλιευτικός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που προβλέπει τη φιλοξενία τουριστών σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με σκοπό την επίδειξη αλιευτικών μεθόδων.

Σε κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) του 2015 (Κ.Υ.Α. αριθμ. 414/2354/12.1.2015: Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία νια τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς), ανάμεσα στις προϋποθέσεις διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι τα αλιευτικά σκάφη να έχουν μήκος μέχρι 15 μέτρα, να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός της τράτας βυθού με δίχτυα (μηχανότρατα) και του γρίπου που σύρεται από σκάφος (βιντζότρατα), να παραλαμβάνουν μέχρι 12 επιβάτες, να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά τη διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.

Επιπλέον, ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων, ενώ οι επιβάτες – τουρίστες επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, ο χειρισμός των οποίων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν, με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλειά τους.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media