Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

Ιονική Ξενοδοχειακή: Αύξηση κερδών το πρώτο εξάμηνο

HILTON2

Το Hilton της Αθήνας

Βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα της Ιονικής Ξενοδοχειακής, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της Alpha Bank και ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Athens Hilton, στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 15 εκατ. ευρώ, έναντι 14,7 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 434.000 ευρώ έναντι κερδών 127.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Πηγή: www.newmoney.gr

Share Post