Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

ΙΝΣΕΤΕ: Σχεδόν 2,4 εκατ. περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 2018 από το 2017

Τα κυριότερα συμπεράσματα του Στατιστικού Δελτίου Ιανουαρίου 2019 του ΙNSETE Intelligence είναι τα παρακάτω:

 

– Το 2018 καταγράφηκαν 20,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 12,9% σε σχέση με το 2017 που καταγράφηκαν 18,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

– 2,371 εκατ. περισσότερες διεθνείς αεροπορικές αφίξεις καταγράφηκαν το 2018 σε σχέση με το 2017.

– Το 2018 καταγράφηκαν 8,1 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2017 που καταγράφηκαν 7,8 εκατ. αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού.

– Το 2018 καταγράφηκαν 12,5 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το 2017 που καταγράφηκαν 12,8 εκατ. οδικές αφίξεις.

Share Post