Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021

INΣΕΤΕ: Μελέτη για το προφίλ των τουριστών τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα

Περίπου 2 δισ. ευρώ δαπάνησαν οι τουρίστες 3ης ηλικίας (δηλαδή ηλικίες 65+), που επισκέφθηκαν την Ελλάδα για διακοπές το 2016, είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης που εκπόνησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με θέμα: «Προφίλ εισερχόμενου τουρισμού 3ης ηλικίας για διακοπές στην Ευρώπη».

Η μελέτη βασίζεται σε στοιχεία της IPK International, που είναι η μοναδική εταιρεία παγκοσμίως που ειδικεύεται στην εκπόνηση τέτοιων ερευνών με ενιαίο ερωτηματολόγιο σε 60 χώρες σε όλον τον κόσμο, καλύπτοντας -πρακτικά- το σύνολο των χωρών από τις οποίες προέρχεται ο διεθνής τουρισμός.

Απώτερος στόχος της μελέτης είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων του τουρισμού ώστε οι μεν πρώτοι να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και οι δεύτεροι να διαμορφώσουν πολιτικές για τον τουρισμό που να ανταποκρίνονται με το βέλτιστο τρόπο στις επιδιώξεις για την ανάπτυξή του.

Οι τουρίστες 3ης ηλικίας με προορισμό την Ελλάδα, πραγματοποίησαν 1,7 εκατ. ταξίδια (ποσοστό 6,1% επί του συνόλου των ταξιδιών στη χώρα με την κρουαζιέρα) και 16,5 εκατ. διανυκτερεύσεις (ποσοστό 8,5% επί του συνόλου των διανυκτερεύσεων στη χώρα με την κρουαζιέρα).

Το 93% των επισκεπτών, το 93% των διανυκτερεύσεων και το 76% της δαπάνης προέρχονταν από ευρωπαϊκές αγορές, ενώ το 7% των διανυκτερεύσεων και το 24% της δαπάνης από μη ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ελλάδα αποτέλεσε τον 7ο δημοφιλέστερο προορισμό για τις ευρωπαϊκές αγορές και τον 10ο δημοφιλέστερο για τις μη ευρωπαϊκές, με μερίδια αγοράς 5% και 4% αντίστοιχα.

Οι κυριότερες ευρωπαϊκές αγορές της Ελλάδας ήταν η Βρετανία (404.000), η Γερμανία (336.000) και η Γαλλία (238.000). Στις εκτός Ευρώπης αγορές, οι ΗΠΑ καλύπτουν το 49% των μη ευρωπαϊκών ταξιδιών, το 58% των διανυκτερεύσεων και το 43% της δαπάνης.

Οι τουρίστες τρίτης ηλικίας που επισκέφθηκαν ευρωπαϊκούς προορισμούς για διακοπές το 2016, ανήλθαν σε 35,9 εκατ., πραγματοποίησαν 344,8 εκατ. διανυκτερεύσεις και δαπάνησαν περίπου 41 δισ. ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι, ανήλθε σε 1.142 ευρώ και η μέση δαπάνη ανά ημέρα σε 119 ευρώ.

Mε αφορμή την εκπόνηση της μελέτης ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, Άρης Ίκκος, δήλωσε: «Η αγορά τουριστών 3ης ηλικίας είναι και μεγάλη και εύπορη αλλά, με δεδομένες τις δημογραφικές τάσεις και πολύ δυναμική σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσαρμογή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των συγκεκριμένων πελατών, θα επιτρέψει την αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας, με παράλληλη επιμήκυνση της σεζόν και αύξηση των εσόδων. Τα συστατικά υπάρχουν, απαιτείται η σύνθεσή τους με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο προϊόν που θα επιτρέψει την αύξηση του εισερχόμενου ταξιδιωτικού ρεύματος από τουρίστες 3ης ηλικίας».