Τετάρτη 22 Μαϊου 2024

INSETE: Κατάρτιση και πιστοποίηση στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας»

Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» με κωδικό ΟΠΣ 5002423.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για 1.200 ωφελούμενους άνω των 18 ετών, εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 80 ωρών στην ειδικότητα «Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών και Ανάδειξης Τουριστικής Εμπειρίας (Guest Experience Expert (GEE) in Tourism)» θα πραγματοποιηθεί είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση), είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) κατάρτισης στην τάξη.

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς κόστος.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5 ευρώ.

Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 80 ώρες κατάρτισης x 5 ευρώ = 400 ευρώ.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του έως την 30/09/2020.

 

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις πληροφορίες.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Share Post