Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΙΝΣΕΤΕ: Εξέλιξη μεγεθών και δεικτών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα 2005 – 2017

Το 2017 αν και η αύξηση του αριθμού των τουριστών από το εξωτερικό έφτασε το 89% σε σχέση με το 2005 (2005: 14.388.183 τουρίστες, 2017: 27.194.185 τουρίστες), η μέση δαπάνη ανά τουρίστα μειώθηκε κατά 30% (2005: 746 ευρώ, 2017: 522 ευρώ).

Τα παραπάνω είναι ανάμεσα στα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο: «Εξέλιξη μεγεθών και δεικτών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα από τις κύριες αγορές της, 2005 – 2017».

 

 

– Ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα, από το 2005 μέχρι το 2012, παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις από έτος σε έτος και η συνολική μεταβολή της περιόδου ανέρχεται σε +7,8% στις αφίξεις, -8,2% στις διανυκτερεύσεις και -6,6% στα έσοδα.

– Από το 2012 και μετά, η αύξηση των μεγεθών του εισερχόμενου τουρισμού είναι ραγδαία φθάνοντας το 2017 σε επίπεδα ρεκόρ για όλα τα βασικά μεγέθη:

• αφίξεις: 27.194.000 (+75,2% σε σχέση με το 2012 και +89% σε σχέση με το 2005),
• διανυκτερεύσεις: 209.855.000 (+48,9% σε σχέση με το 2012 και +36,8% σε σχέση με το 2005),
• έσοδα: 14.202.000.000 ευρώ (+41,7% σε σχέση με το 2012 και +32,4% σε σχέση με το 2005).

– Η αύξηση που καταγράφεται το διάστημα 2005 – 2017 στις διανυκτερεύσεις (+37%) και στα έσοδα (+32%) είναι αισθητά χαμηλότερη από αυτήν που καταγράφεται στις αφίξεις (+89%).

– Την περίοδο 2005 – 2017, σημαντική μείωση καταγράφουν η δαπάνη ανά ταξίδι ή Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη (-30% σε 522,3 ευρώ το 2017) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (-27,6% σε 7,7 ημέρες το 2017). Αντίθετα οριακή είναι η μεταβολή της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (-3,2% σε 67,7 ευρώ το 2017).

– Οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το 80,7% των αφίξεων για το 2017 να καταγράφονται στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του χρόνου (Απρίλιος – Σεπτέμβριος).

– Οι top-5 ελληνικοί προορισμοί βάσει αφίξεων είναι η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.