Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

ΙΝΣΕΤΕ: Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές του εισερχόμενου τουρισμού

Στη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφονται οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πορεία του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στις κύριες αγορές του ελληνικού τουρισμού αναμένεται το 2024 να κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Παράλληλα, οι τιμές των προϊόντων ενέργειας, το κόστος των μεταφορών και γενικά ο πληθωρισμός αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική πορεία, ενώ το ευρώ θα κυμανθεί σε ανταγωνιστικά επίπεδα σε σχέση με τα κυριότερα διεθνή νομίσματα,

Συνεπώς, η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στις κύριες αγορές του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά από το μακροοικονομικό περιβάλλον.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.newstourism.gr