Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

ΙΝΣΕΤΕ: Η ακτινογραφία του εισερχόμενου τουρισμού 2016 – 2020

Η μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο: «H ακτινογραφία του εισερχόμενου τουρισμού για την περίοδο 2016 – 2019 και 2019 – 2020 | Προφίλ 19 Aγορών»,  εστιάζει στα στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά και επιμέρους για τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες.

Επίσης, αναλύονται στοιχεία για 19 αγορές (κατά φθίνουσα σειρά συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα), με στόχο την ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις Αφίξεις, Διανυκτερεύσεις, Εισπράξεις και των βασικών Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση και Μέση Διάρκεια Παραμονής.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Για την περίοδο 2016 – 2019

Ως προς τα βασικά μεγέθη, ο ελληνικός τουρισμός, την περίοδο 2016 – 2019 εμφάνισε τις ακόλουθες αυξήσεις:

Αφίξεις: 26% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 31,3 εκατ. το 2019),

Διανυκτερεύσεις: 22%  (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 232,5 εκατ. το 2019) και

Εισπράξεις: 39% (από 12,7 δισ. το 2016 σε 17,7 δισ. ευρώ το 2019).

Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους:

Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις 24%, διανυκτερεύσεις 15% και έσοδα 39%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις 39%, διανυκτερεύσεις 20% και έσοδα 27%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις 22%, διανυκτερεύσεις 31% και έσοδα 42%).

Ως προς τους βασικούς δείκτες:

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) καταγράφει μείωση 3% σε 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019, ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) (10% σε 564 ευρώ το 2019) και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) (14% σε 76,1 ευρώ το 2019).

Η υψηλή ΜΚΔ φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΔΔ, αλλά η αύξηση της ΜΚΔ, οφείλεται περισσότερο στην αύξηση της ΜΔΔ, παρά στην μείωση της ΜΔΠ.

Για την περίοδο 2019 – 2020

Ως προς τα βασικά μεγέθη, ο ελληνικός τουρισμός σημείωσε απότομη μείωση:

Αφίξεις: 76% (από 31,3 εκατ. το 2019 σε 7,4 εκατ. το 2020),

Διανυκτερεύσεις: 72% (από 232,5 εκατ. το 2019 σε 64,1 εκατ. το 2020) και

Εισπράξεις: 76% (από 17,7 δισ. το 2019 σε 4,3 δισ. ευρώ το 2020).

Επιμέρους, όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν μείωση στα βασικά μεγέθη τους: Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις -69%, διανυκτερεύσεις -63% και έσοδα -69%), Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις -81%, διανυκτερεύσεις -79% και έσοδα -77%) και Λοιπές Χώρες (αφίξεις -81%, διανυκτερεύσεις -79% και έσοδα -82%).

Ως προς τους βασικούς δείκτες:

Μείωση καταγράφει η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) 12% σε 67,3 ευρώ το 2020, ενώ αντίθετα θετική μεταβολή καταγράφουν η Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη  4% σε 584,4 ευρώ το 2020 και η Μέση Διάρκεια Παραμονής 17% σε 8,7 διανυκτερεύσεις το 2020.

Σε αντίθεση με την περίοδο 2016 – 2019, η αύξηση της ΜΚΔ την περίοδο 2019 – 2020 φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με την ΜΔΠ παρά με την ΜΔΔ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media