Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

H InclusiveGreece εισάγει μία μοναδική Πιστοποίηση Προσβασιμότητας ταξιδιών

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία καλωσορίζει την inclusiveGreece με έδρα την Αθήνα, η οποία εισάγει μία μοναδική Πιστοποίηση Προσβασιμότητας ταξιδιών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στα ξενοδοχεία να συμμετέχουν στο megatrend του τουρισμού.

Η ετικέτα «Ταξίδι για όλους» ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια με σκοπό να επιτρέψει ταξίδια χωρίς εμπόδια με αξιοπιστία.

Με την υποστήριξη πολλών τουριστικών οργανισμών, ταξιδιωτικών πρακτορείων και ενώσεων που εκπροσωπούν άτομα με ειδικές ανάγκες, αναπτύχθηκε και εισήχθη ένα σύστημα σήμανσης για την προσβασιμότητα στον τουρισμό.

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας και τώρα έφτασε σε ένα άλλο σημαντικό ορόσημο και θα είναι διαθέσιμο σε όλη την Ελλάδα.

Από το Μάιο του 2021, ο αποκλειστικός κάτοχος της άδειας – η InclusiveGreece δραστηριοποιείται σε έναν από τους κύριους προορισμούς διακοπών την Ελλάδα.

Οι οικονομικοί λόγοι της πιστοποίησης είναι προφανείς: καλύτερη διείσδυση σε μία σημαντική μερίδα ταξιδιωτών. Μόνο στην Ευρώπη περίπου 135 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με διαφορετικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την υγεία.

Επιπλέον, ο γηράσκων πληθυσμός παίζει σημαντικό ρόλο στην αναλογία των ταξιδιωτών με περιορισμούς κινητικότητας.

Συνειδητά ταξιδεύουν λιγότερο από το μέσο όρο του πληθυσμού, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς προσφορές χωρίς εμπόδια. Το εμπόδιο κατά βάσει προκύπτει γιατί οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρηστικότητα και την εμπειρία δεν είναι αξιόπιστες.

Το σύστημα σήμανσης «Ταξίδι για όλους» αξιολογεί τις προσφορές σε ολόκληρη την ταξιδιωτική αλυσίδα: Από τοπικές τουριστικές πληροφορίες έως μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια, καταλύματα, γαστρονομικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις και αξιοθέατα, έως εμπειρίες και εγκαταστάσεις αναψυχής.

Μακροπρόθεσμα, θα υπάρχει προσφορά ενός ευρέως φάσματος προσφορών σε πολλά μέρη και περιοχές.

Η σημαντική διαφορά από άλλα πιστοποιητικά είναι ότι στην περίπτωση της inclusiveGreece δεν γίνεται αυτοαξιολόγηση, αλλά τα δεδομένα συλλέγονται από έναν εκπαιδευμένο αξιολογητή σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά επτά διαφορετικών ομάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, ένα ουσιαστικό μέρος της πιστοποίησης είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων, επομένως η κατανόηση των αναγκών μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες θετικές εμπειρίες.

Η πιστοποίηση ισχύει αρχικά για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μετά από νέα εξέταση. Με αυτόν τον τρόπο, οι ταξιδιώτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι είναι ανά πάσα στιγμή πλήρως ενημερωμένοι για τις παροχές στον προορισμό της επιλογής τους.

 

Σχετικά με την InclusiveGreece 

Η InclusiveGreece είναι ο επίσημος και αποκλειστικός κάτοχος άδειας στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες και την πιστοποίηση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ταξίδι για Όλους» που αναπτύχθηκε στη Γερμανία ως η εθνική ετικέτα στον τομέα της προσβασιμότητας.

Τον Ιούλιο του 2020 συμφωνήθηκε η εισαγωγή του συστήματος σήμανσης στον ελληνικό τουριστικό τομέα και ιδρύθηκε η InclusiveGreece Consulting.

Το σύστημα πιστοποίησης χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων στην οποία οι τουριστικές προσφορές χωρίς εμπόδια καταγράφονται από εκπαιδευμένους πιστοποιητές και οι προσφορές αξιολογούνται σε ολόκληρη την τουριστική αλυσίδα υπηρεσιών.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post