Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Χανιά: «3ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας Γυναικών: Αγροτουρισμός»

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακό Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης και Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Κρήτης (ΠΕΠΙΣ Κρήτης), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με το Δήμο Πλατανιά και τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πλατανιά (ΔΕΠΙΣ Πλατανιά), διοργανώνουν το «3ο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας Γυναικών: Αγροτουρισμός», το οποίο θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2022 από το Τμήμα Κοινωνιολογίας (Εργαστήριο Φύλου) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Δράσεις Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κρήτης 2018 – 2020».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

 

Η  συγκεκριμένη δράση έχει ως κύριο στόχο να καταρτίσει γυναίκες επιχειρηματίες στις βασικές αρχές λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων.

Στο Εργαστήριο θα αναπτυχθούν βασικά θέματα οργάνωσης και ανάπτυξης αγροτουριστικών επιχειρήσεων και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές επιχειρηματικότητας.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή, δια ζώσης στο Πολύκεντρο Βουκολιών του Δήμου Πλατανιά Χανίων, με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας zoom, το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 και την Κυριακή 20  Μαρτίου και ώρα 10:00 – 15:00 μ.μ.

Γυναίκες οι οποίες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα σε αυτό το σύνδεσμο ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gender@social.soc.uoc.gr, σημειώνοντας αν προτίθενται να παρακολουθήσουν δια ζώσης ή διαδικτυακά για κάθε μία από τις ημέρες διεξαγωγής του εργαστηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το gender@social.soc.uoc.gr.