Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

«Η τουριστική κατοικία βοηθάει στην καταπολέμηση της εποχικότητας»

NAVARINO

 

«Για τον τομέα των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές και «ανοίγει» η αγορά, παρά την κρίση. Το θεσμικό περιβάλλον, σε σύγκριση με τη δεκαετία του ’90 έχει βελτιωθεί σημαντικά και υπάρχει πλέον ένα πλαίσιο πιο φιλικό, λαμβανομένης υπόψη και της εμπειρίας των προηγούμενων ετών», ανέφερε ο Νίκος Κατσικερός, αντιπρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, της ιδιοκτήτριας εταιρείας του Costa Navarino, στο πλαίσιο τoυ Public Affairs Forum.

Τα προβλήματα, ωστόσο που συναντά ένας επενδυτής, παραμένουν μεγάλα σε όλα τα επίπεδα: «Πολυνομία και ασάφεια της νομοθεσίας, επανειλημμένες μεταβολές της νομοθεσίας που μπορεί μεν να επιφέρουν βελτιώσεις σε ορισμένα θέματα, ωστόσο περιπλέκουν τις διαδικασίες σε άλλα, απαραίτητες γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών που δύσκολα λαμβάνονται, αναρίθμητες υπογραφές και έλλειψη υιοθέτησης ηλεκτρονικών συστημάτων στη δημόσια διοίκηση. Προβλήματα συνιστούν το θέμα των πολλών κεντρικών υπηρεσιών, οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε όλη την Αθήνα, ακόμη και όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες του ίδιου υπουργείου, αλλά και η ασάφεια στις αρμοδιότητες από τις συχνές μεταφορές και αλλαγές στη διοίκηση (νομαρχίες, Περιφέρειες, δήμους, Αποκεντρωμένες Γενικές Γραμματείες, Πολεοδομίες κ.ά.) χωρίς να υπάρχει και η ανάλογη στελέχωση».

Επιπλέον ο κ. Κατσικερός ανέφερε ότι: «Στην Ελλάδα αποτελεί πρόβλημα η μικρή τουριστική περίοδος και υπάρχει η ανάγκη επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Η πρακτική εμπλουτισμού των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων με την τουριστική κατοικία έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά για περιοχές που δεν ήταν τόσο γνωστές τουριστικά, ώστε, αφενός, να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση, αφετέρου, να μειωθεί και ο χρόνος απόσβεσης για τον επενδυτή. Δυστυχώς, στην Ελλάδα υπήρχε η προκατάληψη για την τουριστική κατοικία, με την έννοια ότι αυτή δεν αποτελούσε μέχρι σήμερα αναπτυξιακό παράγοντα. Αυτή η άποψη -θεωρούμε εμείς- είναι λάθος γιατί με τα οργανωμένα τουριστικά καταλύματα δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας για τον επενδυτή, επιτυγχάνεται προσέλκυση επισκεπτών οι οποίοι επιστρέφουν σε μία περιοχή και εκτός της τουριστικής σεζόν, δημιουργούνται φορολογικά έσοδα για το Δημόσιο από τις πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων και επιπλέον προστατεύεται και το περιβάλλον γιατί η δόμηση πραγματοποιείται ελεγχόμενα και όχι διάσπαρτα και επομένως υπάρχει «οικονομία» γης».

Πηγή: www.newmoney.gr

Φωτορεαλιστική απεικόνιση: www.costanavarino.com

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο της Στεφανίας Σούκη στο newmoney.gr