Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Η κοινοπραξία Κωνσταντακόπουλου – Dogus εξαγοράζει το Hilton

HILTON17

 

Η εταιρεία Ιονική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Hilton της Αθήνας, ανακοίνωσε ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank διά επιστολής με ημερομηνία την 05/08/2016:

“Η Alpha Bank ενημερώνει διά της παρούσας την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ότι, σε συνέχεια της από την 26/07/2016 επιστολής της, η Τράπεζα με την υποστήριξη του χρηματοοικονομικού της συμβούλου Citigroup Global Markets Ltd. ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο διαδικασίας εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιονικής. Σε συνέχεια της σχετικής αξιολογήσεως των δεσμευτικών προσφορών, η Alpha Bank επέλεξε ως προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις εταιρείες Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (όμιλος Κωνσταντακόπουλου – Costa Navarino) και D-Marine Investments Holding B.V. (τουρκικός όμιλος Dogus).

Η Alpha Bank έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με τον προτιμητέο επενδυτή προς το σκοπό ολοκληρώσεως της διαδικασίας”.