Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

H Grivalia επεκτείνεται στον τομέα του τουρισμού

GRIVALIA

Η Grivalia Properties (πρώην Eurobank Properties), η οποία είναι Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (A.E.Ε.Α.Π.), προχώρησε στη δημιουργία της θυγατρικής «Grivalia Hospitality S.A.», με έδρα το Λουξεμβούργο, που έχει ως σκοπό την απόκτηση, ανάπτυξη και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών ακινήτων κυρίως στην Ελλάδα.

Εκτιμάται ότι για μια σειρά παραγόντων που έχουν να κάνουν με την πορεία του τουρισμού φέτος, με την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων ξενοδοχειακών εταιρειών και την πορεία της αναδιάρθρωσής τους, αλλά και γενικότερα τις ευρύτερες εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, θα παρουσιαστούν στην αγορά των ξενοδοχειακών και τουριστικών ακινήτων επενδυτικές ευκαιρίες.

Σε κάθε περίπτωση η Grivalia Properties φαίνεται πως προετοιμάζεται για να αναζητήσει δυνατότητες διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Στο τέλος του 2014 το χαρτοφυλάκιο του ομίλου περιλάμβανε 75 ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία (70) στην Ελλάδα, ενώ κατέχει δύο ακίνητα στη Σερβία και τρία στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται πως στο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia συμμετέχει με ποσοστό 41,50% το διεθνές επενδυτικό σχήμα Fairfax Financial Holding Ltd και ακολουθεί η Eurobank με 20,48%.

Πηγή: www.capital.gr
Banner: www.grivalia.com

Share Post