Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Γιάννης Ρέτσος: «Η ανάκαμψη της οικονομίας δεν είναι δυνατή χωρίς ποιοτικές επενδύσεις στον τουρισμό»

«Η προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας, δεν είναι δυνατή χωρίς ανάπτυξη, χωρίς νέες ποιοτικές επενδύσεις στον τουρισμό, που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενο προϊόν της χώρας και νέες θέσεις απασχόλησης», δηλώνει σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «δημοκρατική» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος.

 

Διαβάστε τα σημαντικότερα σημεία της συνέντευξης του κ. Ρέτσου

 

1. «Για το 2019, υπάρχει μία σειρά παραγόντων που θα παίξουν ρόλο στην τελική διαμόρφωση των βασικών τουριστικών μεγεθών. Στις παραμέτρους που θα καθορίσουν τις εξελίξεις στον τουρισμό, κεντρικό ρόλο έχει το οικονομικό περιβάλλον, όπως θα διαμορφωθεί στην Ευρώπη και ειδικότερα στις βασικές αγορές μας. Παρακολουθούμε τις διαδικασίες για την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα προκύψουν στο εισερχόμενο ταξιδιωτικό ρεύμα από τη βρετανική αγορά. Σε ό,τι αφορά την άλλη βασική μας αγορά, τη Γερμανία, είναι νωρίς για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, καθώς ο όγκος των κρατήσεων προς τους προορισμούς περιλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι ακόμη μικρός. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιστροφή των άμεσα ανταγωνιστικών προορισμών μας, όπως η Αίγυπτος και η Τουρκία, σε υψηλές θέσεις στην παγκόσμια τουριστική κατάταξη».

2. «H υπεροφορολόγηση πλήττει ευθέως την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά και το τελικό κόστος του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Σύμφωνα με μελέτες του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ), οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 6 έως 7 μονάδες υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, σε σχέση με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των άμεσα ανταγωνιστικών χωρών. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων φορολογικών βαρών, έχουν περιορισμένη πλέον ευελιξία, σε σχέση με το παρελθόν, να αξιοποιήσουν την τιμολογιακή τους πολιτική ως εργαλείο για την ενίσχυση των κρατήσεων».

3. «Η προσπάθεια για την ανάκαμψη της οικονομίας, είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατή χωρίς ανάπτυξη, χωρίς νέες ποιοτικές επενδύσεις στον τουρισμό, που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στο προσφερόμενο προϊόν της χώρας και νέες θέσεις απασχόλησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι νέες τουριστικές επενδύσεις, εστιάζουν κυρίως σε εξαγορές και ανακατασκευές υφιστάμενων μονάδων ή μετατροπή χρήσεων κτηρίων και δευτερευόντως σε εξ’ αρχής νέες επενδύσεις. Αποτελεί άμεση ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την άρση των γραφειοκρατικών προβλημάτων και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ασφάλεια δικαίου».

 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρη τη συνέντευξη του κ. Ρέτσου στο dimokratiki.gr.