Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε έργα πολιτισμού επιστρέφουν στην οικονομία 3,44

 

Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται σε έργα πολιτισμού επιστρέφουν στην οικονομία 3,44 ευρώ.

Αυτό είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα της «Μελέτης αποτίμησης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των έργων Πολιτισμού».

Το Υπουργείο Πολιτισμού παρουσίασε την παραπάνω μελέτη, που διεξήχθη από την Deloitte για λογαριασμό του Υπουργείου.

Αντικείμενο, της εν λόγω μελέτης, ήταν η αποτίμηση των επιπτώσεων έργων πολιτισμού τα οποία χρηματοδοτήθηκαν, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στην απασχόληση και την τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του τουρισμού.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.newstourism.gr