Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

FedHATTA για πτώχευση Thomas Cook: Τα τουριστικά γραφεία απαιτούν ισότιμη μεταχείριση

 

«Τα τουριστικά γραφεία, τα οποία διακινούν το σύνολο του τουρισμού της χώρας μας, συμμετέχουν ισότιμα σε οποιαδήποτε οικονομική βλάβη προκαλείται από την πτώχευση του Thomas Cook. Ζητάμε, επομένως, να περιληφθεί ισότιμα και ο κλάδος των τουριστικών γραφείων σε οποιοδήποτε μέτρο ελάφρυνσης ή διευκόλυνσης ή οποιαδήποτε προστατευτική ρύθμιση πρόκειται να αποφασίσει η ελληνική Πολιτεία».

Τα παραπάνω τονίζει σε χθεσινή της ανακοίνωση, η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού – FEDHATTA.

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της FEDHATTA

Έχουν επισημανθεί από Φορείς τα σοβαρά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει και που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια, ο κλάδος των ξενοδόχων από την οικονομική κατάρρευση του πανευρωπαϊκά λειτουργούντος tour operator Thomas Cook και θέλουμε για το λόγο αυτόν να υπογραμμίσουμε ότι τα ζητήματα που έχουν προβληθεί και τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά δεν αφορούν μόνο τον κλάδο των ξενοδόχων, αλλά και ολόκληρο τον τομέα του ελληνικού τουρισμού και κατά κύριο λόγο το κλάδο των τουριστικών γραφείων.

Τα τουριστικά γραφεία, τα οποία διακινούν το σύνολο του τουρισμού της χώρας μας, συμμετέχουν ισότιμα σε οποιαδήποτε οικονομική βλάβη προκαλείται από την πτώχευση του Thomas Cook και, ενδεχομένως, οποιουδήποτε άλλου tour operator στο μέλλον.

Πάρα πολλά ελληνικά τουριστικά γραφεία ήταν συνεργάτες του βρετανικού ταξιδιωτικού κολοσσού, αναλαμβάνοντας την εξυπηρέτηση των πακέτων των πελατών του σε μεγαλύτερους και μικρότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Διαθέτουν συμβόλαια ή έχουν κάνει μαζί του εμπορικές συμφωνίες για μεταφορές με τουριστικά λεωφορεία, διαμονές, ενοικίαση αυτοκινήτων και mini van, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, εστίαση κλπ.

Έχουν, επίσης, προβεί σε προκρατήσεις για υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε ήδη αγορασμένα πακέτα. Ορισμένα από τα γραφεία αυτά, αντιπρόσωποι του Thomas Cook στη χώρα μας, κινδυνεύουν σήμερα να κλείσουν, διότι το χτύπημα από την πτώχευση του τελευταίου ήταν γι’ αυτά ιδιαίτερα μεγάλο.

Ζητάμε, επομένως, να περιληφθεί ισότιμα και ο κλάδος των τουριστικών γραφείων σε οποιοδήποτε μέτρο ελάφρυνσης ή διευκόλυνσης ή οποιαδήποτε προστατευτική ρύθμιση πρόκειται να αποφασίσει η ελληνική Πολιτεία προκειμένου να καταστήσει διαχειρίσιμες τις επιπτώσεις της πτώχευσης του Thomas Cook και ομαλότερη την προσαρμογή της τουριστικής αγοράς στο εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό γεγονός.

Συγκεκριμένα προτείνουμε, ενδεικτικά:

– Tην προώθηση σχετικής διάταξης, ώστε να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς οι απαιτήσεις προς τον Thomas Cook που δεν έχουν εισπραχθεί, δεδομένου ότι -ουσιαστικά- έχουν καταστεί ανεπίδεκτες είσπραξης. Με βάση την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4172/2013 προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μεταξύ των άλλων να «έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης», γεγονός που απαιτεί δικαστικές ενέργειες και δαπάνες των επιχειρήσεων στις οποίες αυτές, εκ των πραγμάτων, είναι αδύνατον να ανταποκριθούν. Αντικειμενικά και εύλογα γίνεται αντιληπτό, ότι δεν είναι δυνατόν να φορολογηθούν οι επιχειρήσεις για έσοδα τα οποία εν τοις πράγμασι δεν θα εισπράξουν ποτέ.

– Την επιστροφή ή έστω το συμψηφισμό του ποσού του ΦΠΑ τον οποίο απέδωσε η κάθε επιχείρηση στο Δημόσιο, χωρίς ωστόσο να εισπραχθεί από την ίδια.

Ολόκληρος ο τουριστικός τομέας πλήττεται εξίσου από τα αποτελέσματά της συγκεκριμένης πτώχευσης και θα πρέπει ολόκληρος να μπορέσει να επωφεληθεί από κάθε μέτρο προστασίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή γι’ αυτόν, με τις μικρότερες δυνατές απώλειες, η επιστροφή στην ομαλότητα.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media