Τρίτη 16 Ιουλίου 2024

FedHATTA: Παρέμβαση τη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας

Τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας FEDHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, συμμετείχε, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία είχαν προσκληθεί οι ενδιαφερόμενοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς για να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις».

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το θέμα που κυρίως απασχολεί την Ομοσπονδία είναι αυτό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδιών και είναι γνωστές οι θέσεις της σχετικά:

Η ναύλωση των πλοίων αυτών από τα τουριστικά γραφεία, για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών – πελατών τους που συμμετέχουν σε ταξιδιωτικά πακέτα, πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερη, με μοναδικό περιορισμό τη μεταφορική ικανότητα των πλοίων ανάλογα με τα Πρωτόκολλά τους και να μην παρεμποδίζεται από ρυθμίσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, αλλά καταστρέφουν το yachting και, κατ’ επέκταση, το θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας.

Ο κ. Τσιλίδης υποστήριξε ότι:

«Η ναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής με ναυλοσύμφωνο στο οποίο συμβάλλονται περισσότεροι του ενός ναυλωτές θα πρέπει να επιτρέπεται για κάθε διάρκεια της ολικής ναύλωσης, ανάλογα με τη μεταφορική ικανότητα των σκαφών και όχι από ένα χρονικό όριο και επάνω και με άλλους περιορισμούς ως προς τον αριθμό των επιβαινόντων.

Θα πρέπει να παραμείνει η διάταξη του ισχύοντος νόμου, που ρητά προβλέπει ότι στις ναυλώσεις, στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδιών, τα τουριστικά γραφεία μπορούν να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, δεδομένου ότι έχουν την πλήρη ευθύνη του ταξιδιωτικού πακέτου και θα πρέπει να είναι σε θέση να προσλαμβάνουν όποιον θεωρούν καταλληλότερο για τη συγκεκριμένη κάθε φορά εργασία.

Στην ολική ναύλωση διάρκειας άνω των 12 ωρών επαγγελματικού πλοίου αναψυχής έως 24 μέτρων, θα πρέπει να παρέλκει η υποχρέωση ο αριθμός των επιβατών να μην υπερβαίνει τον αριθμό κλινών όταν η μεταφορική ικανότητα του σκάφους είναι μέχρι και 25 επιβάτες και όχι 12, όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου.

Αντί της εξαντλητικής και εν πολλοίς ακατανόητης, σχετικής περιπτωσιολογίας του σχεδίου νόμου για το συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να παραμείνει ο ισχύων και σήμερα κανόνας ότι τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων δεν έχουν υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης πληρώματος ανεξάρτητα από τη μεταφορική τους ικανότητα.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιδιώκεται σαφώς η επικαιροποίηση και ο εκσυγχρονισμός του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Δεν θα πρέπει, όμως, να αφαιρεθούν σημεία του που είναι ορθά ούτε να επιτραπεί να καταλήξει ένας δυσεφάρμοστος νόμος που θα θέσει σε κίνδυνο το θαλάσσιο τουρισμό της χώρας μας, προς όφελος όλων των άλλων ανταγωνιστριών χωρών που δεν έχουν ανάλογους περιορισμούς στη σχετική νομοθεσία τους».

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media