Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

FedHATTA: Νέες ρυθμίσεις που αφορούν και τα τουριστικά γραφεία

Από την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού – FedHATTA ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:

1. Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 207 Α 27.10.2020 (Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις»). Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω (από σελίδα 88 και μετά):

Άρθρο 283 Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 και της παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020

Άρθρο 284 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «πολύ υψηλό»

Άρθρο 285 Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο «υψηλό», «μέτριο», «χαμηλό»

Άρθρο 289 Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορoνοϊού COVID-19

Άρθρο 290 Παράταση καταβολής δόσεων ρυθμίσεων για τους πληγέντες από την πανδημία του κορoνοϊού COVID-19

Άρθρο 291 Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορoνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019

Άρθρο 292 Παροχή δεύτερης ευκαιρίας για απολεσθείσες φορολογικές ρυθμίσεις

Άρθρο 295 Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»

Άρθρο 297 Ρυθμίσεις για την αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής και την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 298 Απαλλαγή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα του άρθρου 43Α ΚΦΕ με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

2. Δημοσιεύτηκε επίσης το ΦΕΚ Β 4752 στο οποίο περιλαμβάνεται η ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/ 10.10.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορoνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)».

Σας εφιστούμε την προσοχή στην αλλαγή που επήλθε στις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post