Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

EUROCERT: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με βάση τις αρχές του ΟΗΕ

Η EUROCERT, ο Ελληνικός Πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαχείρισης του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην κοινωνία, αποτελεί ενεργό μέλος στην Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact, συμβάλλοντας καθημερινά από την πλευρά της στην υλοποίηση των Sustainable Development Goals (SDG’s).

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT ολοκλήρωσε και υπέβαλε στον ΟΗΕ, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Communication On Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Στην Έκθεση αυτή παρατίθενται οι δεσμεύσεις της εταιρείας, οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς 2020, καθώς και η ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές.

Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης.

Σε μια δύσκολη λόγω της πανδημίας της COVID – 19 χρονιά, η EUROCERT, παρέμεινε προσηλωμένη στις δεσμεύσεις της και συνέχισε τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφορικά με το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της βιωσιμότητας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.

 

Η πλήρης έκθεση της Eurocert είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post