Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

Έτοιμο το 700 σελίδων σχέδιο τουριστικής προβολής της Ρόδου

 

Με τη συνδρομή επτά επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Ρόδου από την εταιρεία Dingo Marketing Team, η 700 σελίδων μελέτη επικοινωνιακής στρατηγικής της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός.

Η δομή της μελέτης διαμορφώνεται από μια αξιόπιστη ακολουθία τριών σταδίων: αξιολόγηση – στοχοθεσία – καταγραφή τρόπου δράσης, δηλαδή: «πού βρισκόμαστε» – «πού θέλουμε να πάμε» – «πώς θα πάμε».

Το πλάνο καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπ’ όψη διαθέσιμες έρευνες και στατιστικά στοιχεία, σε μια βάση οργανωμένης παράθεσης δεδομένων που αφορούσαν στον τουρισμό της Ρόδου και προέρχονταν από διαφορετικές πηγές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υπάρχουσας επικοινωνιακής εικόνας της Ρόδου πραγματοποιήθηκε και σημαντική πρωτογενής έρευνα.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει πληροφορίες για το περιβάλλον του τουρισμού, τον προορισμό της Ρόδου, την επισκεψιμότητα τα τελευταία χρόνια, τις προηγούμενες δράσεις προβολής, αλλά και την κατάσταση της εικόνας του προορισμού στα ψηφιακά μέσα κ.ά.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το δεύτερο μέρος, αρχίζει από την περιγραφή του αναγκαίου «re-branding» και τους επικοινωνιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.

Αναλύεται το brand του προορισμού και τα πιθανά επικοινωνιακά αφηγήματα που μπορούν να προκύψουν με βάση τις δυνατότητες και τη «βεντάλια εμπειριών» που παρέχει ο προορισμός.

Στη συνέχεια αναλύονται τα επικοινωνιακά αφηγήματα εμπειριών, το «USP» και το λεγόμενο brand narrative, ώστε αυτά να αποτελέσουν τους επικοινωνιακούς άξονες.

Στο τρίτο μέρος, παρατίθεται το τελικό εκτελεστικό σχέδιο δράσης, του οποίου τα κύρια σημεία επισημαίνονται και επεξηγούνται (π.χ. τρόπος διαμόρφωσης της ιστοσελίδας, ενέργειες σε σχέση με influencers, δράσεις experiential marketing, στρατηγική στα κοινωνικά δίκτυα, καμπάνιες PPC, video marketing, στρατηγική δικτύωσης σε επίπεδο Β2Β, content marketing strategy, brand communication strategy κ.ά.).

Το σχέδιο δράσης δομείται σε τέσσερις άξονες: α) branding β) brand content γ) brand communication δ) outbound marketing.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη, καταρτίστηκαν 42 διαφορετικά διαφημιστικά υποκοινά (targeted segments), ως τα κυριότερα προς στόχευση, λαμβάνοντας υπόψη την εθνικότητα, το ηλικιακό κοινό, τις συνήθειες και το είδος διακοπών που προτιμούν.

 

Πηγή: www.dimokratiki.gr

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Share Post