Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

ΕΣΠΑ: Διπλασιάζονται τα κονδύλια του προγράμματος «Ενίσχυση Ίδρυσης Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

Στο διπλασιασμό του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» προχωρά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, από τα 120 εκατ. ευρώ που είχαν προϋπολογισθεί αρχικά θα διατεθούν και άλλα, τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ, ώστε η δημόσια δαπάνη να ανέλθει στα 240 εκατ. ευρώ. Μάλιστα επισημαίνουν ότι υπάρχει η σκέψη να αυξηθεί ο προϋπολογισμός ακόμη περισσότερο, ωστόσο αυτό θα κριθεί από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Πρόθεση του υπουργείου είναι να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες νέες τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί για επιδότηση από τη δράση υπερβαίνει το 1,1 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος, προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ύψους από 25.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της επιδότησης μπορεί να ανέλθει στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

 

Στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που σχετίζονται με:

– Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

– Μηχανήματα – εξοπλισμός

– Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

– Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

– Προβολή – προώθηση – συμμετοχή σε εκθέσεις

– Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου

– Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού

– Μεταφορικά μέσα

– Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Η απόφαση για το διπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος, που πρόκειται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, είναι αποτέλεσμα του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε για τη δράση.

 

Πηγή: www.euro2day.gr