Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Έσοδα 2,3 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία από yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα

Ο ναυτικός τουρισμός (yachting, κρουαζιέρα, ακτοπλοΐα), έχει άμεση οικονομική επίδραση 2.280.000.000 ευρώ στην ελληνική οικονομία, με άμεση απασχόληση 22.500 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο: «Συνθετική μελέτη για το ναυτικό τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)», που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης είναι τα παρακάτω

– Ο ναυτικός τουρισμός, αποτελείται από τον τομέα του yachting, της κρουαζιέρας και της ακτοπλοΐας έχοντας άμεση οικονομική επίδραση 2.280.000.000 ή 1,3% του ΑΕΠ με άμεση απασχόληση 22.500 θέσεις εργασίας.

– Λαμβάνοντας υπόψη τις έμμεσες επιδράσεις, ο συνολικός αντίκτυπος της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται 5 – 6 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 2,9% – 3,5% του ΑΕΠ.

– Η Ελλάδα διαθέτει 22 οργανωμένες μαρίνες συνολικής δυναμικότητας 8.924 θέσεων. Η μεγαλύτερη μαρίνα βρίσκεται στην Κέρκυρα στην περιοχή Γουβιά με δυνατότητα ελλιμενισμού 1.235 θέσεις και σκάφη μήκους μέχρι 80 μ., ακολουθεί η μαρίνα του Αλίμου με 1.080 θέσεις και δυνατότητα ελλιμενισμού σκαφών 40 μ. και άνω. Η Αττική διαθέτει οκτώ οργανωμένες μαρίνες συνολικής δυναμικότητας 4.075 θέσεων.

– Εκτιμάται ότι υπάρχουν συνολικά 13.500 θέσεις ελλιμενισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται οι μαρίνες, οι τουριστικοί λιμένες και τα καταφύγια τουριστικών σκαφών.

– Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 4.060 ιστιοπλοϊκά και επιπλέον 13.445 μηχανοκίνητα σκάφη επί συνόλου 17.505 σκάφη, ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος ανά ιδιοκτησία και χρήση σκαφών εκτιμάται σε 600 εκατ. ευρώ.

– Συνοπτικά, ο οικονομικός αντίκτυπος του κλάδου yachting εκτιμάται σε 800 εκατ. ευρώ.

– Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι συνολικές θέσεις ελλιμενισμού στην Ελλάδα προσφέρουν 550 άμεσα εργαζόμενους στις μαρίνες.

– Οι συνολικές δαπάνες τουριστών κρουαζιέρας το 2015 ανήλθαν σε 504 εκατ., το 2016 σε 509 εκατ., ενώ το 2017 μειώθηκαν σε 476 εκατ.

– Το 2016 και το 2017 η μέση δαπάνη ανά άφιξη επιβάτη ήταν 150 και 156 ευρώ αντίστοιχα, πολύ χαμηλότερα από το 2015 που ήταν 191 ευρώ.

– Το σύνολο των οικονομικών μεγεθών από τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας εκτιμάται σε 489 εκατ. για το 2015, δηλαδή μείωση 3,4% σε σύγκριση με το 2014.

– Η συνολική άμεση απασχόληση στον τομέα της ακτοπλοΐας εκτιμάται σε 6.000 θέσεις εργασίας.

Share Post
Δεν υπάρχουν σχόλια

Γράψτε το σχόλιο σας