Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Προκηρύχθηκε το έργο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

Ως μια σημαντική στιγμή για την υλοποίηση του μεγάλου έργου της αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων & Πρόεδρος του ΔΣ της επιχείρησης «χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ» Αθανάσιος Παπαδόπουλος τη δημοσιοποίηση, την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Παπαδόπουλος, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χιονοδρομικού, το απόγευμα της Τρίτης, υπογράμμισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη έρχεται να σηματοδοτήσει την είσοδο του έργου εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου σε τροχιά υλοποίησης, με τη μεγαλύτερη παρέμβαση αναβάθμισης από κατασκευής και έναρξης λειτουργίας του.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια, το έργο «Αναβάθμιση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των Εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων», τίθεται σε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με «συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης το ποσό των 22.630.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ, 18.250.000 ευρώ).

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίστηκε η Τρίτη 12 Οκτωβρίου και η ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021.

Κριτήριο κατακύρωσης, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπό – προμήθεια ειδών και υπηρεσιών».

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα έχει διετή διάρκεια, το δε έργο, όπως είναι γνωστό, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

«Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, την 25/11/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών», όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου.

Μεταξύ άλλων, στο έργο αναβάθμισης, εντάσσεται η ανακατασκευή των δύο κύριων αναβατήρων «Στύγα» και «Αχιλλέας», καθώς και η τοποθέτηση νέου αναβατήρα εκεί που λειτουργεί σήμερα ο αναβατήρας «Άρτεμις».

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η πλήρης ανακατασκευή του πέτρινου κτηρίου που βρίσκεται στην τοποθεσία «βαθειά λάκκα» καθώς και η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου για όλους τους αναβατήρες.

Να σημειωθεί ακόμα ότι πρόσφατα προκηρύχθηκε και το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνολικού ύψους 705.217,29 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media