Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Έργα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων στα λιμάνια Πειραιά και Ηρακλείου

 

Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων, την εξυπηρέτηση της κρουαζιέρας, αλλά και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, έλαβαν έγκριση χρηματοδότησης από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CΙΝΕΑ) στις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις είχαν υποβληθεί στην ανταγωνιστική πρόσκληση του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη (CEFTransportMAPCall2020) και έλαβαν έγκριση σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το διάστημα Φεβρουάριος – Μάρτιος του 2021.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκαν:

– Το έργο CIPORT – Cold lroning in the Port of Piraeus: Taking the Final Step στο λιμάνι του Πειραιά

Το έργο CIPORT (εκτιμώμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ), αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών για την ηλεκτροδότηση πλοίων (coldironing) σε τέσσερα σημεία του τμήματος εξυπηρέτησης κρουαζιέρας του λιμένα του Πειραιά, καθώς και απαιτούμενων μελετών για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, μεταφορικών και κοινωνικοοικονομικών μελετών.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και βελτιστοποίηση λειτουργίας του λιμένα, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για το λιμένα, τους χρήστες και της τοπική οικονομία της πόλης του Πειραιά.

– Το έργο ELECTRIPORT – Port Electrification – Alternative Maritime Power, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Το έργο ELECTRIPORT (εκτιμώμενου επιλέξιμου προϋπολογισμού 1.447.440 ευρώ), αφορά την εκπόνηση σειράς μελετών και σχεδίαση των απαιτούμενων έργων για την από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για τη φόρτιση των πλοίων (cold ironing) στο λιμάνι του Ηρακλείου, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 και εκπομπών αερίων ρύπων, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη συνολικά της πόλης του Ηρακλείου.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media