Δευτέρα 20 Μαϊου 2024

Reds: Έργα 48,3 εκατ. για τη ριζική ανακατασκευή της μαρίνας του Αλίμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η παροχή αδείας για τη σύναψη σύμβασης μελέτης – κατασκευής με τη συνδεδεμένη εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την εκπόνηση των μελετών και την κατασκευή του έργου παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης του τουριστικού λιμένα Αλίμου (μαρίνα Αλίμου), για το οποίο η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» έχει συνάψει την από 13/05/2020 Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Το συμβατικό τίμημα που θα λάβει η REDS ως κατασκευαστής για την εκτέλεση των εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση μελέτης – κατασκευής, ορίζεται στο ποσό των 48.300.000 ευρώ και θα αναλάβει όλες τις ευθύνες της «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» από τη σύμβαση παραχώρησης που αφορούν τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, παρέχοντας σε αυτόν και τις σχετικές εγγυήσεις.

Η «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία θα συμβληθεί στην ανωτέρω σύμβαση με τη REDS, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 § 2 (α) του ν. 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24, δεδομένου ότι ο μοναδικός της μέτοχος, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. έχει ως μοναδική μέτοχο την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία τελευταία είναι μέτοχος κατά το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο υπεγράφη η σύμβαση μακροχρόνιας ενοικίασης (για 40 χρόνια με δικαίωμα παράτασης για 10 χρόνια) της μαρίνας του Αλίμου στην εταιρεία «Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.», θυγατρική του ομίλου «ΕΛΛΑΚΤΩΡ», έναντι ποσού 57,5 εκατ. ευρώ.

Τα σχέδια προβλέπουν την υλοποίηση μεγάλης επένδυσης που θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία 18.000 τ.μ. σύγχρονης σχεδίασης, μοντέρνων ισόγειων ή έως δύο ορόφων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν καταστήματα εστίασης (εστιατόρια, cafe, bars), ξενοδοχείο, γραφεία, χώρους αποθήκευσης και επισκευής σκαφών, καθώς και εμπορικές χρήσεις (καταστήματα), αλλά και δρόμους, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, χώρους στάθμευσης και πρασίνου.

Στη θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, έκτασης σχεδόν 428 στρεμμάτων, θα έχουν τη δυνατότητα ελλιμενισμού περίπου 1.000 σκάφη αναψυχής.

Να σημειωθεί ότι την υλοποίηση των έργων ριζικής ανακατασκευής έχει αναλάβει η REDS (Real Estate Development & Services), που είναι επίσης θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media