Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

Έρευνα για τα χαρακτηριστικά των Γενικών Διευθυντών σε 5άστερα & 4άστερα ξενοδοχεία της Ελλάδας

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 255 γενικοί διευθυντές ελληνικών ξενοδοχείων (52% σε 5άστερα και 48% σε 4άστερα ξενοδοχεία):

Οι περισσότερες θέσεις γενικών διευθυντών (ΓΔ) καταλαμβάνονται από άνδρες (86%), ενώ οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 14% των θέσεων. Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να έχουν αλλάξει εις βάρος των γυναικών, σε σχέση με προηγούμενη έρευνα του 2002, όταν ήταν 82% και 18% αντίστοιχα.

Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ξενοδοχειακής/τουριστικής, διαπιστώνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό των ΓΔ. Συγκεκριμένα, 91% των ΓΔ έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου και 30% από αυτούς κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Από το σύνολο των ΓΔ το 73% έχουν εξειδίκευση στην τουριστική/ξενοδοχειακή εκπαίδευση.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Η ανάληψη της θέσης του ΓΔ σε ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως κατηγορίας, πραγματοποιείται στην ηλικία 31 – 40 ετών (53,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα ΓΔ).

Παρά το σχετικά μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων διεθνών αλυσίδων, μικρό είναι το ποσοστό των ΓΔ ξένης εθνικότητας (3,7%), ενώ είναι αρκετά υψηλό το ποσοστό των ΓΔ με ξενοδοχειακή προϋπηρεσία στο εξωτερικό (64,4%).

Για επιτυχή σταδιοδρομία, γενικά, σε ξενοδοχεία ανώτερης κατηγορίας όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ΓΔ κατέταξαν στην 1η πεντάδα ως πλέον κρίσιμους παράγοντες:

Tα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τις ικανότητες κοινωνικών/διαπροσωπικών σχέσεων, την προϋπηρεσία ως επικεφαλής τμήματος, τις γενικές – Generic – ικανότητες και τις λειτουργικές/τεχνικές ικανότητες.

Στις επιμέρους γενικές ικανότητες το μεγαλύτερο ποσοστό ΓΔ (70% – 74%) αξιολόγησαν ως πάρα πολύ σημαντικές τις ικανότητες: Eπίλυσης προβλημάτων, ηγεσίας, διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων.

 

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο της Αλεξάνδρας – Παρασκευής Χυτήρη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media