Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Έρευνα κατανάλωσης προϊόντων στα ξενοδοχεία του Δήμου Χερσονήσου

HERSONISSOS

Η Έρευνα Κατανάλωσης Προϊόντων στα ξενοδοχειακά καταλύματα του Δήμου Χερσονήσου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του πιλοτικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», που διενήργησε το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, προσδιόρισε ποσοτικά για πρώτη φορά την κατανάλωση των τουριστών εντός των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Στα πλαίσια της έρευνας κατασκευάστηκαν Δείκτες Κατά Κεφαλήν Κατανάλωσης Προϊόντων Ανά Διανυκτέρευση, που διαμορφώνουν μια βάση υπολογισμού των συνολικών ζητούμενων ποσοτήτων σε ποικίλα αγαθά τόσο σε επίπεδο δήμου όσο και μια πρώτη προσέγγιση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Η αναπτυσσόμενη λίστα ενσωματώνει περίπου 2.000 είδη προϊόντων που καταναλώνονται στα πλαίσια παραγωγής και διάθεσης όλων των υπηρεσιών εντός των ξενοδοχειακών μονάδων (διαμονής & εστίασης), όπως τρόφιμα και ποτά, χαρτικά, χημικά προϊόντα, είδη καθαρισμού και άλλα αναλώσιμα.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη έρευνα από τον ΕΡΕΔΟΛΟΤ έγινε και για τα Προϊόντα Πρωινού, στα πλαίσια της προώθησης του Ελληνικού/Κρητικού Πρωινού, όπου προσδιορίστηκαν δείκτες κατανάλωσης για περισσότερα από 300 προϊόντα.

Το εν λόγω εργαλείο επιτρέπει την παρακολούθηση των επιπέδων κατανάλωσης ποικίλων αγαθών, καθώς και των μεταβολών που επέρχονται στη ζήτησή τους σε συνάρτηση με τις ετήσιες, αλλά και εποχιακές (ανά μήνα) αυξομειώσεις των διανυκτερεύσεων. Η αξιοποίηση του εργαλείου παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση τόσο στους παραγωγικούς φορείς για την επιχειρησιακή τους λειτουργία, όσο και στην τοπική αυτοδιοίκηση για τη χάραξη στοχευμένης τουριστικής και ευρύτερης οικονομικής πολιτικής (π.χ. αγροτικής πολιτικής). Μιας πολιτικής με επίκεντρο την οργανική σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγική δομή (πρωτογενή και δευτερογενή), δεδομένου ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους τα προϊόντα που καταναλώνονται εντός των καταλυμάτων προέρχονται από εισαγωγές, με σκοπό αφενός την ενδυνάμωση των υφιστάμενων παραγωγικών κλάδων της περιφέρειας και των ενδο-διακλαδικών τους σχέσεων, αφετέρου την επένδυση σε νέες δραστηριότητες εν καιρώ παραγωγικής συρρίκνωσης.

Η χρησιμότητα του εργαλείου και η σημασία μιας τέτοιας πολιτικής αποκαλύπτεται, καθόσον το συνολικό εκτιμώμενο όφελος για τους κλάδους εκείνους που προμηθεύουν τις ξενοδοχειακές μονάδες με τελικά διατροφικά προϊόντα και πρώτες ύλες (εγχωρίως παραγόμενα ή εισαγόμενα) προβλέπεται να ξεπεράσει το 2014 τα 38,5 εκατ. ευρώ για το Δήμο Χερσονήσου, ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 110 εκατ.

Φωτογραφία: www.facebook.com/MunicipalityHersonissos

Πληροφορίες: http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html 

Share Post