Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Επιπλέον 1.544 επιχειρήσεις του τουρισμού εντάσσονται στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανακοινώθηκε ότι με σκοπό την απρόσκοπτη ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19, υπεγράφη η ένταξη 1.544 επιχειρήσεων στη Δράση «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με την Απόφαση αυτή (2η κατά σειρά) διατίθενται στις επιχειρήσεις του τουρισμού πρόσθετοι πόροι 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικά πόροι που θα διατεθούν στον κλάδο ανέρχονται στα 253,9 εκατ. ευρώ.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ο αριθμός των μέχρι σήμερα ενταγμένων επιχειρήσεων τουρισμού ανέρχεται στις 2.428 επιχειρήσεις, με τη διαδικασία της αξιολόγησης να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media