Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Οι επιδόσεις των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας 11 – 17 Απριλίου

 

Βάσει του παρατηρητηρίου που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΞΕΕ), κάθε εβδομάδα καταγράφονται οι επιδόσεις των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας.

Τα αποτελέσματα της εβδομάδας 11 – 17/04/2022 έχουν ως εξής:

– Λειτουργούσε το 88% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας
– Η πληρότητα των ανοιχτών ξενοδοχείων ανήλθε στο 50%
– Η πληρότητα με αναγωγή στο σύνολο των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας εκτιμάται στο 40%
– Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου ήταν 57 ευρώ

 

 

Να σημειωθεί ότι το ΞΕΕ ανέθεσε στο ΙΤΕΠ την εκπόνηση εβδομαδιαίας έρευνας (πάνελ) σχετικά με τα κύρια ξενοδοχειακά μεγέθη των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας για τη χειμερινή περίοδο 2021 – 2022.

Η έρευνα πραγματοποιείται με την αποστολή σε εβδομαδιαία βάση σύντομου ερωτηματολογίου στους ξενοδόχους που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι η παρακολούθηση των επιδόσεων των βασικών μεγεθών των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να καταγράφονται οι επιπτώσεις της πανδημίας και άλλων παραγόντων στα αποτελέσματά τους.

Η έρευνα διενεργείται κάθε εβδομάδα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδοχείων, τόσο ως προς την κατηγορία των ξενοδοχείων όσο και ως προς την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το κάθε ξενοδοχείο.

Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι οι παρακάτω:

• Λειτουργία του καταλύματός τους

• Πληρότητα του καταλύματός τους

• Τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου στο κατάλυμά τους

Η έρευνα υλοποιείται με τη μέθοδο CAWI – Computer – Assisted Web Interviewing, ενώ κατά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων εφαρμόζεται τριπλή στάθμιση ως προς την κατηγορία, την περιφέρεια και το μέγεθος του ξενοδοχείου.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post