Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: Ανακοίνωση για το νέο νόμο για τον τουρισμό

 

Σύμφωνα με χθεσινή (27/12) ανακοίνωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οι διατάξεις του νέου νόμου για τον τουρισμό αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού μέσω της συνεργασίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών και αλληλοσυνδεόμενων τουριστικών δράσεων.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Αντικείμενο είναι η εισαγωγή δύο αλληλένδετων οργανωτικών δομών:

α) Της Διυπουργικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και

β) Του Τοπικού/Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και η απονομή αρμοδιότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) σχετικά με τη διαχείριση και την προώθηση τουριστικών προορισμών, η οποία ασκείται μέσω των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α. και των ήδη υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δύνανται να λειτουργούν και ως Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media