Τετάρτη 24 Απριλίου 2024

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναζητά Γενικό Διευθυντή

Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου (ΕΞΡ) αναζητά Γενικό Διευθυντή.

Ο επιτυχημένος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τις καθημερινές λειτουργίες της ΕΞΡ και θα εφαρμόζει τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου και του ΔΣ, συμβάλοντας στην επίτευξη των στόχων και του οράματος της Ένωσης.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Κύριες αρμοδιότητες:

Γενική Διεύθυνση της Ένωσης με βάση τις κατευθύνσεις του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου

Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής και δράσεων για την αύξηση των πόρων της Ένωσης

Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων και λοιπών δράσεων

Επικοινωνία, συνεργασία και δημόσιες σχέσεις με φορείς και οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Εκπροσώπηση Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου σε εκδηλώσεις, εκθέσεις, ΜΜΕ και σε έκτακτες συναντήσεις εντός και εκτός Ρόδου

Προετοιμασία επικοινωνιακού περιεχομένου όπως Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Επιστολές και άλλα έγγραφα

Επικοινωνία με Μέλη της Ένωσης για καθημερινά ζητήματα

Διαρκής συνεργασία με τον Πρόεδρο και το ΔΣ για όλα τα θέματα που απασχολούν την Ένωση.

 

Ιδανικά προσόντα:

Ξενοδοχειακή προϋπηρεσία/εμπειρία

Καλή γνώση του Ελληνικού Τουρισμού

Καλή γνώση Οικονομικών, Φορολογικών, Τεχνικών και Εργασιακών θεμάτων του ξενοδοχειακού κλάδου

Καλή γνώση του Tour Operating, Sales και Marketing

Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας

Γνώση της Ρόδου και των ζητημάτων ανά περιοχή

Ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων

Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες

Καλή γνώση Η/Υ και εφαρμογών Microsoft

Καλή χρήση Αγγλικών. Επιπλέον ξένες γλώσσες θα εκτιμηθούν θετικά.

 

Αποστολή βιογραφικών: careers@exr.gr