Σάββατο 21 Μαϊου 2022

Η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο νέο Αναπτυξιακό νόμο

Σειρά αλλαγών με τις οποίες επιχειρεί να καταστήσει φιλικότερο το επενδυτικό κλίμα στη χώρα φέρνει το νομοσχέδιο «Αναπτυξιακός Νόμος, Ελλάδα – Ισχυρή Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία δύνανται να υπάγονται σε μια ή περισσότερες από τις 13 κατηγορίες, όπως είναι:

«Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων», «Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων», «Νέο Επιχειρείν», «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» για τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας, «Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού» για την ενίσχυση επενδύσεων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, «Μεγάλες Επενδύσεις» για την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες κ.ά.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

α. Φορολογική απαλλαγή

β. Επιχορήγηση

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που αφορά το «Νέο Επιχειρείν».

 

Διαβάστε περισσότερα στο: www.newmoney.gr

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media