Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Εκπαίδευση στο ξενοδοχειακό πρόγραμμα PROTEL PMS: Hands on Experience

To Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοίνωσε την έναρξη πιστοποιημένων σεμιναρίων στην πρακτική (hands-on) εκπαίδευση του ξενοδοχειακού προγράμματος Protel PMS.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την HiT Hospitality Integrated Technologies A.E., την εταιρεία που προμηθεύει αποκλειστικά εδώ και 25 χρόνια την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά με το κορυφαίο λογισμικό διαχείρισης μεμονωμένων ξενοδοχειακών μονάδων και αλυσίδων Protel PMS, που είναι εγκατεστημένο σε 14.000 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 90 χώρες στον κόσμο.

Τo πρόγραμμα «Εκπαίδευση στο Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα PROTEL PMS: Hands on Experience» περιλαμβάνει 45 ώρες σύγχρονης εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευσης, κατανεμημένο σε περίπου 12 μέρες μαθήματων και απευθύνεται σε:

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

– Aποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ τουριστικής κατεύθυνσης

– Aποφοίτους Λυκείου με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Υποδοχής ξενοδοχείου τουλάχιστον τεσσάρων μηνών

που εργάζονται ή θέλουν να απασχοληθούν σε διοικητική θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Κορίνα Κατσαλιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΔΙΠΑΕ με ειδίκευση τη Διοίκηση Λειτουργιών στις Υπηρεσίες και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Msc in Hospitality and Tourism Management».

Όλοι/ες οι διδάσκοντες/σες είναι στελέχη της HIT A.E. και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Μητρώου Εκπαιδευτών του ΔΙΠΑΕ με πολυετή πείρα στα ελληνικά ξενοδοχεία.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εργάζονται με άνεση στο Τμήμα Υποδοχής και στο ευρύτερο μηχανογραφημένο περιβάλλον μιας ξενοδοχειακής μονάδας και να διενεργούν διαμόρφωση του συστήματος, reporting, αναλυτική πρόβλεψη διαθεσιμότητας, αναφορά κατάστασης δωματίων, δημιουργία προφίλ πελατών, γκρουπ, εταιρειών, τουριστικών γραφείων, δημιουργία κράτησης μεμονωμένων πελατών και group, τροποποίηση κρατήσεων, λειτουργία Navigator, check in, check out, τιμολόγηση, δημιουργία τιμοκαταλόγων, addRoom Features, Διαχείριση συμβολαίων, Housekeeping, Maintenance, Sales, Banquet, κ.ά.

Ολόκληρη η διαδικασία της εκπαίδευσης, οι ασκήσεις, η τελική εξέταση γίνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας HIT ACADEMY Hotel, που αποτελεί ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλήρως λειτουργικής προσομοίωσης ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα από την έναρξη του προγράμματος και μέχρι 15 μέρες μετά την λήξη του προγράμματος για εξάσκηση και εξοικείωση με την εφαρμογή, ενώ θα τους προσφερθεί πλήρες εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται στους εκπαιδευόμενους Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης (Hands-On) Εκπαίδευσης  στο πρόγραμμα PROTEL PMS που ισοδυναμεί με 3 ECTS και φέρει την υπογραφή και το κύρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, της HiT Hospitality Integrated Technologies A.E. και της PROTEL Gmbh.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι:

1) Καλή γνώση αγγλικών (τουλάχιστον Β2)

2) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ τουριστικής κατεύθυνσης ή Απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα Yποδοχής ξενοδοχείου τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 390€.

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων 25 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.