Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023

Εκδόθηκε η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το Φόρο Διαμονής

Εκδόθηκε η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την οποία καθορίζεται:

 

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής, καθώς και η διαδικασία επιβολής και απόδοσης

2. Το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου – απόδειξης του φόρου διαμονής

 

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης  φόρου διαμονής  δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ
  • Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής εκδίδεται προς το διαμένοντα στο δωμάτιο ή διαμέρισμα μετά τη διαμονή του και πριν την αναχώρησή του. Σε περίπτωση περισσοτέρων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο ή διαμέρισμα σε έναν εξ αυτών.
  • Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής μπορεί να εκδίδεται και συγκεντρωτικά όταν αφορά τη χρήση περισσοτέρων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό πώλησης (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο (tour operator, εταιρεία κ.ο.κ.)

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, θα ακολουθήσει εγκύκλιος εντός των προσεχών ημερών, με την οποία θα παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις  για τη φορολογική αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων, που δεν προκύπτουν με σαφήνεια από την εν λόγω απόφαση.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την απόφαση της ΑΑΔΕ.