Σάββατο 21 Μαϊου 2022

Δράσεις προβολής του Μεσολογγίου

Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση της Πράξης «Αιτωλική Φιλοξενία – Το σπίτι του τουρίστα Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Βασική στόχευση είναι η υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών ολοκλήρωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών της περιοχής του Μεσολογγίου.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες διαμόρφωσης θεματικών τουριστικών διαδρομών στην περιοχή του Μεσολογγίου, οι οποίες θα διασυνδέουν τον επισκέπτη με το φυσικό περιβάλλον, τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την επιχειρηματικότητα των τοπικών προϊόντων και την άυλη ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά της περιοχής.

Στόχος είναι η ανάδειξη της περιοχής και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Για το σκοπό αυτό θα διαμορφωθούν κατάλληλες ψηφιακές υπηρεσίες, που θα δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες στόχους (επισκέπτες, φορείς, επιχειρήσεις, τουριστικοί πράκτορες) να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ψηφιακό περιεχόμενο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτό από διάφορα τεχνολογικά μέσα όπως Η/Υ, φορητές συσκευές (tablets, PDAs, κλπ.) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης είναι 300.000 ευρώ.

 

RevitUp – Digital & Revenue Management

 

Ψηφιακό Περιεχόμενο
Στο πλαίσιο της Πράξης θα πραγματοποιηθεί επικοινωνία και συνεργασία με ομάδες στόχους για τη συλλογή, ψηφιοποίηση και διαχείριση του προς προβολή περιεχομένου. Θα επιλεγούν τουλάχιστον τέσσερις βασικές θεματικές διαδρομές σχετικές με το φυσικό περιβάλλον (λιμνοθάλασσα, κλπ), τα τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής, την επιχειρηματικότητα τοπικών προϊόντων και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά.

 

Λογισμικό
Στο πλαίσιο της Πράξης θα σχεδιασθεί και θα υλοποιηθεί λογισμικό για τη διαχείριση, διάθεση και προβολή του περιεχομένου στους τελικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό το λογισμικό θα παρέχει και κατάλληλες υπηρεσίες προς τις διάφορες ομάδες χρηστών (διαχειριστές εφαρμογών, διαχειριστές περιεχομένου, επιχειρήσεις, επισκέπτες, κλπ.).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες και το ψηφιακό περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο από τους τελικούς χρήστες είτε διαδικτυακά είτε τοπικά συνδεόμενοι με τους ασύρματους σταθμούς προβολής περιεχομένου.

 

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν (μεταξύ άλλων):

– Portal – διαδικτυακή πύλη προβολής περιεχομένου και υπηρεσιών για όλους
– Mobile Application
– Σταθμοί Πληροφόρησης & infokiosk.

 

Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media

Post Tags
Share Post