Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Διψήφια αύξηση σε τουρίστες και έσοδα το πρώτο δεκάμηνο του 2018

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,8% και διαμορφώθηκε στα 28.679.600, έναντι 25.891.200 την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,4%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 6,7%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 19% και διαμορφώθηκε στα 4.258.500, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 6,4% και διαμορφώθηκε στο 1.484.600. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία παρουσίασε μείωση κατά 1,7% και διαμορφώθηκε στα 2.865.000, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 13,7% και διαμορφώθηκε στις 494.100, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 25,7% και διαμορφώθηκε στο 1.014.900.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 15.613.700.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 13,6% και διαμορφώθηκαν στα 2.839.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 935 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 6,1% και διαμορφώθηκαν στο 1.901.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 328 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 25% και διαμορφώθηκαν στα 975 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο του 2018 διαμορφώθηκε στα 2.723.000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 40%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 7,8% και διαμορφώθηκε στις 612.000, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 50,6% και διαμορφώθηκε στις 157.000. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία μειώθηκε κατά 13,1% και διαμορφώθηκε στις 253.000, αύξηση κατά 8,9% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 45.000, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 77,7% και διαμορφώθηκε στις 164.000.

Αύξηση κατά 18,3% κατέγραψαν τον Οκτώβριο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας το 1.408.000.000 ευρώ, έναντι 1.191.000.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,6%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16 ευρώ ή 3,4%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 326 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 73% και διαμορφώθηκαν στα 90 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 3,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 151 εκατ. ευρώ, μείωση κατά 25% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 84,8% και διαμορφώθηκαν στα 163 εκατ. ευρώ.

Share Post