Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Διψήφια αύξηση σε τουρίστες και έσοδα το πρώτο 11μηνο του 2018

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,6% και διαμορφώθηκε στα 29.465.800, έναντι 26.631.700 ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδας.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 5,8%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 18,4% και διαμορφώθηκε στα 4.343.000 ταξιδιώτες, ενώ και αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 7% και διαμορφώθηκε στο 1.511.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία παρουσίασε μείωση κατά 1,7% και διαμορφώθηκε στα 2.908.900 ταξιδιώτες, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 13,2% και διαμορφώθηκε στις 503.200 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 26,8% και διαμορφώθηκε στο 1.064.100 ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 15.846.800.000 ευρώ.

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,4% και διαμορφώθηκαν στα 2.949.000.000 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν στα 948 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Βρετανία μειώθηκαν κατά 6,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.920.000.000 ευρώ, μείωση κατά 20,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 329 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ σημείωσαν αύξηση κατά 27,2% και διαμορφώθηκαν στα 1.020.000.000 ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Νοέμβριο του 2018 διαμορφώθηκε στις 786.200, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 (740.500).

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 24,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών μειώθηκε κατά 14,8%.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία μειώθηκε κατά 5,2% και διαμορφώθηκε στις 85.000, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 51,1% και διαμορφώθηκε στις 26.000 ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Βρετανία αυξήθηκε κατά 3,6% και διαμορφώθηκε στις 44.000 ταξιδιώτες, αύξηση κατά 23,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία, η οποία διαμορφώθηκε στις 9.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 54,1% και διαμορφώθηκε στις 49.0000 ταξιδιώτες.

Αύξηση κατά 42,4% κατέγραψαν το Νοέμβριο του 2018 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, φθάνοντας τα 325.800.000 ευρώ, έναντι 228.700.000 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 6,2%, καθώς και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 106 ευρώ ή 35,8%.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 2,5% και διαμορφώθηκαν στα 36 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 185,7% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ. Αύξηση κατά 16,2% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από τη Βρετανία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25 εκατ. ευρώ, μείωση κατά 12,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 57,4% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ.

Share Post